Katec Foodservice Solutions tự tin là nhà cung cấp các thiết bị bếp âu công nghiệp như bếp gas, bếp điện, bếp điện từ, bếp chiên phẳng, bếp chiên nhúng v.v… Lắp đặt các hệ thống bếp chuyên nghiệp và chất lượng luôn làm hài lòng với cả khách hàng.