TẠI SAO HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI?
_______________

KATEC – FOODSERVICE SOLUTIONS đã cung cấp những trải nghiệm tích cực và tích hợp các dịch vụ thiết kế, mua sắm đặc biệt vượt quá mong đợi của khách hàng. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với từng khách hàng để xác định nhu cầu và ý tưởng cá nhân và giúp đưa chúng vào thực tế. Với ngân sách nhất định, chúng tôi cố gắng sáng tạo trong các giải pháp thiết kế của mình để tối đa hóa hiệu quả và phù hợp nhất với nhu cầu hoạt động của khách hàng trong không gian nhất định

Chúng tôi cẩn thận chọn từng thiết bị với việc xem xét ngân sách khách hàng, chức năng, menu và hiệu quả làm việc.
Sau khi được khách hàng chấp thuận, các nhà thiết kế của chúng tôi liên lạc thường xuyên với kiến trúc sư dự án, nhà thiết kế, kỹ sư và tổng thầu dự án để điều phối việc phân phối chi tiết kế hoạch như dự án. Giao tiếp liên tục là điều cần thiết để đảm bảo một dự án liền mạch và thành công từ đầu đến cuối và để giúp giảm bớt tâm trí của khách hàng khi họ xem dự án của họ đi vào cuộc sống

Dịch vụ

Sứ mệnh của chúng tôi là: “Con người tốt nhất, Sản phẩm tốt nhất, Giá cả tốt nhất và Dịch vụ tốt nhất” là tiêu chuẩn để đo lường các quyết định trong kinh doanh.