Bếp hấp dimsum cao cấp điều khiển bằng hệ thống điện tự động chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người kinh doanh.