Chuyên cung cấp các loại thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị bếp âu, bếp gas, bếp điện, bếp điện từ, bếp chiên phẳng, bếp chiên nhúng v.v…