Chuyên cung cấp các loại thiết bị bếp công nghiệp, thiết bị bếp âu, bếp nấu bề mặt, bếp gas, bếp điện, bếp điện từ, bếp chiên phẳng, bếp chiên nhúng v.v…